Io Shirai

Io Shirai

Io Shirai

4 Followers
Born
May 08, 1990
Age
33
Debut
2007-03-04
Height
5'2" / 157 cm
Weight
119 lbs / 54 kg
Country
Country Japan