Facebook Twitter Instagram Pinterest LinkedIn

Fightbox KOK World Series in Nicosia Vol. 43
Official PPV Replay

* Available in the United States
* Replay starts on Jan 28 3:15 PM EST

Description

Fight Card:
Constantinos Sarkiris vs. Christos Kesidis (3x2minutes)
Airidas Mikalauskas vs. Nikolas Christou (3x2minutes)
Hassan Alzaino vs. Mario Dimitrov
Stefan Irimija vs. Georgios Moustakis
Lucas Tryfonos vs. Dimetris Chiotelis
Karolis Buslys vs. Marios Zenonos (2x5minutes)
Kostas Kleanthous vs. Oleg Brovkin
Dawid Mirkowski vs. Andronikos Everipidou
Bart Howarth vs. Christakis Alexandrou
Vytautas Sadauskas vs. Paata Tshapelia (2x5minutes)
Darius Minkevicius vs. Almazov Stefan (2x5minutes)
Ali Nazem vs. Georgios Kostanidis
Lukasz Leczycki vs. Savvas Michael
Raimonds Aukstikalnis vs. Kostas Zenonos
Scott Jawany vs. Kyriakos Alepides

Poster and Selected Action


If you have questions, visit the Help Center where you can find answers to frequently asked questions or contact the support team.